You are currently viewing Bank Żywności w Częstochowie dofinansowany z budżetu Wojewody Śląskiego

Bank Żywności w Częstochowie dofinansowany z budżetu Wojewody Śląskiego

Bank Żywności w  Częstochowie otrzymał dotację w wysokości 30 000 zł stanowiącą dofinansowanie realizacji zadania „Udzielanie pomocy żywnościowej osobom skrajnie ubogim i zagrożonym bezdomnością w Województwie Śląskim”.

W ramach zadania Bank Żywności w Częstochowie będzie prowadził dystrybucję żywności dla beneficjentów wyłącznie za pośrednictwem organizacji pozarządowych oraz placówek i ośrodków pomocy społecznej. Wśród adresatów pomocy znajdą się osoby bezdomne, skrajnie ubogie, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz rodziny dotknięte patologiami społecznymi.

Zadanie stanowi kontynuację wieloletnich działań podejmowanych przez Bank Żywności w Częstochowie na rzecz osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością. Stowarzyszenie będzie przekazywać żywność pochodzącą z:

  • Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020_Podprogram 2019,
  • darowizn żywnościowych przekazywanych przez sieci handlowe, producentów, dystrybutorów,
  • Świątecznej Zbiórki Żywności w placówkach handlowych, która ze względu na sytuację epidemiczną w bieżącym roku odbędzie się bez udziału wolontariuszy.

Zadanie realizowane jest od 1 września do 31 grudnia 2020 r.