You are currently viewing Kolejny rok pracy za nami

Kolejny rok pracy za nami

Pożegnaliśmy 2017 rok, w którym realizowaliśmy dwie edycje POPŻ 2014-2020 (Podprogramy 2016 i 2017), zagospodarowywaliśmy darowizny żywnościowe od producentów i dystrybutorów, rozwijaliśmy współpracę z sieciami handlowymi oraz zorganizowaliśmy trzy publiczne zbiórki żywności. Był to rok rekordowy pod względem tonażu pozyskanych darowizn żywnościowych. Również ubiegłoroczna Świąteczna Zbiórka Żywności przyniosła rekordowy wynik w postaci ponad 22 ton produktów spożywczych.

W 2017 r. pozyskaliśmy łącznie prawie  1 400 ton pełnowartościowych produktów spożywczych o łącznej wartości 5 mln złotych. Z pomocy Banku Żywności w Częstochowie korzystało 22 000 najuboższych mieszkańców powiatów północnej części województwa śląskiego.

Dziękujemy naszym darczyńcom i partnerom za ubiegłoroczną współpracę.