You are currently viewing Ogłoszenie o naborze OPL do POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2021

Ogłoszenie o naborze OPL do POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2021

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w celu realizacji na terenie Gminy Miasta Częstochowy działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.
Podmioty uprawnione do udziału w naborze: organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Gminy Miasta Częstochowy.