You are currently viewing Przed nami kolejna zbiórka żywności

Przed nami kolejna zbiórka żywności

Bank Żywności w Częstochowie rozpoczyna przygotowania do kolejnej Wielkanocnej Zbiórki Żywności w placówkach handlowych, która odbędzie się w dniach 16-17 marca.
W związku z wejściem w życie ustawy o zakazie handlu w niedzielę, zbiórka zorganizowana zostanie w piątek i sobotę.

Zapraszamy do udziału w Wielkanocnej Zbiórce Żywności lokalne organizacje pozarządowe oraz inne podmioty niepubliczne, które chciałyby w ten sposób pozyskać artykuły spożywcze dla swoich podopiecznych.

Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 15 lutego na adres czestochowskibz@op.pl. Kontakt tel. 507 162 616.