You are currently viewing REALIZACJA ZADANIA DOFINANSOWANEGO Z BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

REALIZACJA ZADANIA DOFINANSOWANEGO Z BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

Bank Żywności w Częstochowie w ramach zadania „Udzielanie pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020” dofinansowanego z budżetu Gminy Miasta Częstochowy, pozyskuje i dystrybuuje żywność dla osób najuboższych za pośrednictwem sieci instytucji partnerskich. W pierwszej połowie 2018 r. realizowane były działania związane z Podprogramem 2017. W drugiej połowie 2018 r. realizowany jest Podprogram 2018. Bank Żywności w Częstochowie dostarcza produkty do 6 punktów wydawania żywności prowadzonych przez częstochowskie organizacje pozarządowe oraz parafia. W Podprogramie 2017 pomocą objętych zostało 660 mieszkańców miasta. W Podprogramie 2018 planowane jest objęcie pomocą podobnej liczby osób. Wszyscy beneficjenci POPŻ zostali zakwalifikowani do niego przez pracowników MOPS w Częstochowie.

Zadanie jest realizowane w Częstochowie. Bezpośrednią obsługę dostaw oraz dystrybucję produktów zapewnia magazyn Banku Żywności w Częstochowie (ul. Bialska 20).

.