You are currently viewing Spotkanie w sprawie realizacji  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  w Podprogramie 2018
dav

Spotkanie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2018

W dniu 29 sierpnia br. w Częstochowskim Parku Przemysłowym odbyło się spotkanie poświęcone realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2018.

W spotkaniu wzięło udział ponad 50 przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i innych podmiotów współpracujących z Bankiem Żywności w Częstochowie przy realizacji programu.

Podczas spotkania przedstawione zostały najistotniejsze informacje dotyczące realizacji tegorocznej edycji programu zarówno w obszarze wsparcia żywnościowego, jak i prowadzenia działań towarzyszących.

Bank Żywności w Częstochowie w październiku rozpocznie dostawy żywności do instytucji partnerskich. Dystrybucja produktów wśród beneficjentów potrwa do czerwca 2019 r. Od października realizowane będą również działania z zakresu włączenia społecznego w ramach środków towarzyszących.

Bank Żywności w Częstochowie realizuje POPŻ 2014-2020 na terenie gmin powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, zawierciańskiego, tarnogórskiego oraz miasta Częstochowy. Przy realizacji Podprogramu 2018 stowarzyszenie będzie współpracować z 55 partnerami. Pomocą objętych zostanie ponad 20 000 osób.