You are currently viewing ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYWNOŚCI 2018 W CZĘSTOCHOWIE

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYWNOŚCI 2018 W CZĘSTOCHOWIE

Prawie 300 osób wzięło udział w  imprezie happeningowej z okazji Światowego Dnia Żywności, zorganizowanej przez Bank Żywności w Częstochowie w dniu 19 października. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele częstochowskich przedszkoli, szkół, stowarzyszeń oraz placówek dla osób niepełnosprawnych

Tegoroczna impreza odbyła się pod hasłem „Marnując żywność, marnujesz planetę”.

Uczestnicy przeszli barwnym korowodem z Placu Daszyńskiego, Alejami Najświętszej Maryi Panny do Placu Biegańskiego. Podczas przemarszu słychać było głośno skandowane hasła zachęcające do poszanowania żywności i dokonywania racjonalnych zakupów.

Każda instytucja uczestnicząca w happeningu otrzymała pamiątkowy dyplom, a wszyscy uczestnicy okolicznościowe upominki przygotowane przez Bank Żywności w Częstochowie. Tradycyjnie przyznano nagrody rzeczowe dla najciekawiej prezentujących się uczestników happeningu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału w przyszłorocznej imprezie.