You are currently viewing Trwa realizacja POPŻ 2014-2020 w podprogramie 2017

Trwa realizacja POPŻ 2014-2020 w podprogramie 2017

Bank Żywności w Częstochowie kontynuuje realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2017). W ramach programu dostarczane są produkty spożywcze dla osób zakwalifikowanych przez ośrodki pomocy społecznej do skorzystania z pomocy. Stowarzyszenie realizuje 55 umów na dostarczanie żywności. Artykuły trafiają do mieszkańców 50 gmin powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, zawierciańskiego, myszkowskiego, tarnogórskiego oraz miasta Częstochowy. Z pomocy korzysta ponad 20 tys. osób.

Równolegle z dostawami produktów spożywczych Bank Żywności w Częstochowie realizuje na terenie gmin uczestniczących w programie zajęcia edukacyjne w ramach środków towarzyszących. Udział w zajęciach może wziąć każda osoba lub rodzina zakwalifikowana do programu. Informacje o terminach działań towarzyszących umieszczane są na stronach internetowych urzędów gmin i ośrodków pomocy społecznej.