Zarząd Banku Żywności w Częstochowie

Norbert Kępiński – Prezes Zarządu

Kazimierz Słobodzian – Wiceprezes Zarządu

Teresa Sosińska – Skarbnik

Paulina Jesionowska – Członek Zarządu