Komisja Rewizyjna Banku Żywności w Częstochowie

Teresa Sidorkiewicz – Członek Komisji Rewizyjnej

Ewa Lichterowicz – Członek Komisji Rewizyjnej

Jan Strączyński – Członek Komisji Rewizyjnej