BANK ŻYWNOŚCI W CZĘSTOCHOWIE

Wszystko zaczęło się w 1998 r. Pomysł utworzenia banku żywności zrodził się w Wojewódzkim Zespole Pomocy Społecznej w Częstochowie. Znaczny już wówczas potencjał organizacji pozarządowych w naszym mieście, a także zainteresowanie samorządów lokalnych dawały nadzieję na osiągnięcie zamierzonego celu. We wrześniu do Częstochowy został zaproszony Czesław Jurczyszyn, ówczesny Prezes Federacji Polskich Banków Żywności. Mieliśmy okazję po raz pierwszy usłyszeć, czym są banki żywności oraz jakimi zasadami kierują się w swoim działaniu.

Mieliśmy świadomość, że okres, w którym przyszło nam tworzyć bank żywności, był z wielu względów trudny. Faktem było już, że za kilka tygodni przestanie istnieć województwo częstochowskie. Ponadto istniała realna obawa, iż w nowej rzeczywistości administracyjnej idea tworzenia organizacji zostanie zepchnięta przez samorządy na dalszy plan. Dodatkowy problem stanowiło ustalenie zasad finansowania banku w początkowym okresie działalności.

Zapaleni ideą i z wiarą w sukces, rozpoczęliśmy wizyty w już istniejących bankach. Odwiedziliśmy Piłę, Kraków i Łódź. Wzbogaceni wiedzą i doświadczeniami innych miast rozpoczęliśmy przygotowania do rejestracji sądowej naszej organizacji. Biorąc pod uwagę spore zainteresowanie organizacji pozarządowych, za najsłuszniejsze uznaliśmy utworzenie związku stowarzyszeń. Zawiązany został komitet założycielski, w skład którego weszły: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”, Stowarzyszenie Rodziców Rodzin Wielodzietnych, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej oraz Polski Czerwony Krzyż w Częstochowie.

Bank Żywności w Częstochowie został zarejestrowany w kwietniu 1999 r. Pierwszym Prezesem Zarządu został Norbert Kępiński. Początki były niezwykle trudne. Brak własnych pomieszczeń biurowych i magazynowych oraz pracowników etatowych, a także niewielkie środki finansowe sprawiały, iż stowarzyszenie „rozkręcało się” powoli, bez większych sukcesów, ale w oparciu o jasno sprecyzowany plan rozwoju.

Pierwsze pozyskane partie żywności i radość beneficjentów jeszcze bardziej motywowały nas do dalszej pracy. W 2000 r. stowarzyszenie miało już własny magazyn. Mogliśmy przeprowadzić pierwszą zbiórkę żywności. Pojawili się pierwsi pracownicy. Nie brakowało także chętnych do wstąpienia w szeregi banku. Przez cały czas od powstania stowarzyszenia nie zapominaliśmy o jego promocji. Nagłaśnialiśmy każdy, najmniejszy nawet sukces. Wszystko to sprawiło, iż Bank Żywności w Częstochowie jest dziś instytucją znaną i cenioną.

Od początku działalności Bank Żywności w Częstochowie wsparł pomącą ponad 200 organizacji, instytucji pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przekazał na rzecz swoich beneficjentów ponad 5.000 ton pełnowartościowych produktów spożywczych. Stowarzyszenie zorganizowało 20 zbiórek publicznych placówkach handlowych. Akcje te odbywają się co roku, w okolicach Świat Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Realizuje je każdorazowo ponad 400 wolontariuszy.

Bank Żywności w Częstochowie współpracuje z ponad 30 gminami z terenu powiatów: częstochowskiego, lublinieckiego, kłobuckiego, zawierciańskiego, myszkowskiego, oleskiego oraz Miastem Częstochowa. Dzięki realizowanym programom pomocy żywnościowej pomoc dociera do ponad 40.000 osób.

Bank Żywności w Częstochowie od 2000 r. jest członkiem Federacji Polskich Banków Żywności.