You are currently viewing Sklep internetowy czynny do końca roku

Sklep internetowy czynny do końca roku

Zachęcamy do wsparcia naszych działań na rzecz osób potrzebujących poprzez wpłaty w sklepie internetowym. Ze względu na fakt, że tegoroczna Świąteczna Zbiórka Żywności nie przyniosła efektów porównywalnych do lat ubiegłych ze względu na stan pandemii i brak wolontariuszy w sklepach, prosimy o środki na zakup żywności dla osób najuboższych. Można to zrobić poprzez niżej podany link. Dziękujemy za pomoc.