You are currently viewing Realizacja POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2019

Realizacja POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2019

Bank Żywności w Częstochowie rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) w Podprogramie 2019.

Celem programu jest zapewnienie osobom najuboższym regularnej pomocy żywnościowej w postaci pełnowartościowych produktów spożywczych oraz możliwości uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, czyli 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł dla osoby w rodzinie (kryterium obowiązujące od 1.10.2019 r.).

Informacje o programie pod numerami tel. 34/ 325 50 36, 507 162 616.